Font dels Mosquits

Coordenades de la font: 41º48'38''N - 2º23'34”E

Agost 2010
Agost 2010

Font situada al vessant nord del Matagalls, a 1320m. d’altitud. Si baixeu de Matagalls i de Coll Pregon, al arribar al pou de glaç, podeu trencar per un corriol en descens molt pronunciat i en uns 20 minuts arribareu a la font. Després podeu continuar pel camí que planeja per una agradable fageda fins tornar a la ruta de baixada de Matagalls.

Agost 2010
Agost 2010

La font té un pedró commemoratiu amb un poema de Felip Greugés:


Es posa neu als alts turons;

el gel les fulles amenaça;

baixen ramades de tudons

i arriben vols d’ocells de passa.

Agost 2010
Agost 2010

La Font de Mosquits sorgeix d’un pedraplè que conté la muntanya, d’un gran pendent paral·lel al Sot de Collpregon. La primera línia de pedres serveix de banc corregut i la segona de respatller. L’aigua del broc es recull en un clot que la condueix entubada fins el sot evitant un gran mullader al seu entorn.

Juny 2014
Juny 2014

Fou patrocinada per Àngel Rabat i Graugés l’any 1988, en motiu del 39è Aplec de Matagalls, dedicada al Mil.lenari de Catalunya.

 

La font sempre té un rajar constant i abundós.

Al 2011, en motiu del 62è Aplec, fou arranjat el broc i els bancs de pedra situats a cada costat per part del Servei de Parc Naturals de la Diputació.

 Juliol 2015
Juliol 2015

Segons mossèn Jaume Genescà (radiestesista), hi ha tres grans rius subterranis que provinents de Finlàndia travessen Europa i entren a Catalunya per Puigcerdà i Baget. Aquestes aigües van a molta pressió i poden donar lloc a fonts a gran altitud.

Serà el cas de la Font de Mosquits?

 

 

Novembre 2016
Novembre 2016

Avui hem fet una excursió clàssica amb la gent de Marxa Nòrdica de Terrassa: pujada a Matagalls pel SL-C 82 des de Bordoriol, amb visita a 7 fonts: de Pastors, Atlàntida, Coll Pregon, Cims, Matagalls, Mosquits i Llops.

Tota l'excursió acompanyats per la boira pixanera.

 


 

així rajava la font de Mosquits el dia 1 de maig de 2011

205 Fonts de Viladrau i rodalies