Font Urbanes

Són aquelles fonts que estan situades dins del casc urbà del poble. Si bé és molt clar per algunes, per d’altres que hem posat aquí dins podria ser discutible, però el criteri ha estat que són molt a prop del nucli habitat, com pot ser el cas de la font dels Enamorats o la font de l’Oreneta.

205 Fonts de Viladrau i rodalies