Amics de les Fonts de Viladrau

Som un grup de persones que els agrada les fonts en general, i les de Viladrau i rodalies en particular. En veritat les fonts són una excusa per fruir de la naturalesa i del Montseny en general, per descobrir històries, llegendes, i aprendre de la muntanya. Per a fer excursions per a les diferents fonts, per a descobrir-ne de noves.

 

 

Entre les quasi 200 fonts recollides en aquest treball també estan citades algunes fonts que a pesar de no estar en l’estricte terme municipal de Viladrau, formen part del “corpus” del Montseny nord, i és que la natura no entén de límits de termes.

Per això aquí apareixen les fonts de Coll Pregon, Pomereta, d’En Vila... i alguna més; perquè formen part d’excursions amb base i/o destí a Viladrau.

205 Fonts de Viladrau i rodalies