Font de l'Erola

Coordenades aproximades de la font original: 41°49'53"N  - 2°21'54"E

Agost 2012
Agost 2012

La Font de l’Erola és situada a 50m. de l’Ermita, pujant el camí de Sant Segimon queda a la dreta, una mica per sota del sender. Sols en resta una petita paret de pedra, i és una pena ja que segons escriu Ramon Arabia i Solanas al 1881 “és una de les més fresques del Montseny”.

Agost 2010
Agost 2010

L’ermita de l’Erola és situada a 900m d’altitud rodejada de castanyers. La primera documentació de l’ermita data de 1571, però l’edifici actual és del segle XVII.


Els ermitans de Sant Segimon vivien a l’Erola els mesos de novembre a maig, quan el fred feia impossible habitar al santuari. Al 1641 va ser destruïda per un incendi i reconstruïda per fra Onofre.

Febrer 2011
Febrer 2011

Un senzill rellotge de sol ens recorda lo efímer que és la vida amb el lema "volat aetas" (el temps vola).

 

Al 1986 es va restaurar la teulada de l’ermita, i al 1991 la façana i el rellotge de sol de pedra d’Espinzella (restauració portada a terme per Joaquim Farrerons).

Febrer 2015
Febrer 2015

Vista de l’ermita de l’Erola baixant pel camí de Sant Segimon durant un dia d’hivern. Es pot veure retallant-se al cel l’espadanya de l’ermita sense la campana (al llibre de 1993, Pagespetit afirma que esta guardada zelosament per en Josep Bofill i Bofill). Al 1833, a l’inici de la Guerra dels Set Anys, l’ermita fou cremada pels constitucionals, i al 1936 novament profanada.

 

Agost 2012
Agost 2012

Segons la llegenda, un bou de Can Gat, mentre llaurava, va trobar la imatge de la Mare de Déu de l'Erola. Es per això que al terra del porxo de l’Ermita, els palets de riu dibuixen un cercle i una creu just al lloc on el bou va desenterrar la figura.

Maig 2012
Maig 2012
La Mare de Déu de l’Erola era invocada tradicionalment per a la protecció dels nens contra la verola. Durant la Guerra Civil, la imatge va ser amagada a l...a soca d’un castanyer per evitar la seva destrucció, però les inclemències del temps la va deteriorar i va ser recuperada al 1941 desfeta i corcada (la representació actual n’és una rèplica fidel). Es creu que (atenent a la circumstància de la ràpida degradació soferta de quan es va amagar) l’antiga imatge era feta de fusta de til•ler, cosa gens estranya, ja que era una fusta molt tradicional en l’elaboració d’imatges religioses, tant que moltes vegades a aquesta fusta rebia el nom de lignum sacrum (fusta sagrada).
Setembre 2012
Setembre 2012

Imatge de la Mare de Déu de l’Erola que hi ha just a sobre de la porta de l’ermita.

 

A l’ampit d’una finestra podeu veure la data 1664, a la biga de fusta 1689, i a la llinda de la porta de la casa 1641.

 

205 Fonts de Viladrau i rodalies