Font Ronya

Font que no hem trobat sembla ser que situada vora la Font de Mosquits.

 

El nom no faria referència al sentit de brutícia; sinó més aviat al significat de rònec, ruïnós, solitari, que és una paraula molt usada amb aquesta accepció a la zona de les Guilleries.

205 Fonts de Viladrau i rodalies