Font de Puigdot

D'aquesta font encara no n'he trobat l'emplaçament històric exacte.

Agost 2010
Agost 2010

Entre l’Aremany i Puigdot, a 85 minuts caminat de la Plaça. Font difícil de trobar o desapareguda. Venint pel camí de la Vila, just a trobar la riera de Pujol, a ma esquerre hi ha les runes de l’antic molí de Puigdot.

Hi ha una hipòtesi històrica que situa l'origen de Viladrau a l'època de la Reconquesta, amb la fundació de la capella de Santa Maria de Puigdot pels voltants del sot de Gèmena on resten runes no estudiades.


Desembre 2014
Desembre 2014

Tres hipòtesis inversemblants de l’origen de Viladrau:

1- La gent fugitiva de Vic que escapava de les amenaces de Felip V.

2- L’antic poblat on hi havia el mas de Sant Martí Vell, situat als Bachs de l'Estrany.

3- Lla llegenda popular embellida per Guerau de Liost, que proposa l'origen del poble en set lapidaris romans que extreien ametistes del Montseny.

205 Fonts de Viladrau i rodalies