Font del Planell

Gener 2013
Gener 2013

El Planell de la Vila és troba al nord del mas La Vila. Sembla  que la Font del Planell és situada al jardí de Can Roviralta de la Vila, tot i que nosaltres encara no l’hem localitzat. Erròniament alguna vegada aquesta font es situada al mateix lloc que la Font del Lledoner o  Font dels Tres Nois.

Febrer 2014
Febrer 2014

El Planell de la Vila és una construcció moderna situada al petit altiplà que forma l’anomenat Planell, a 937m. d’altitud. Al peu de la casa hi ha un petit embassament amb aigua per canalitzar al poble. Es situat al sud de Viladrau. Les aigües que aboquen al vessant nord del Planell originen el Sot de Can Rosell, i les que vessen al sud el Sot de Rió (que després s’ajuntarà amb el Sot del Pujol).

205 Fonts de Viladrau i rodalies