Font de l'Esquei del Burro

Font seca que estava situada a la carretera de Sant Marçal i que ara té estructura de mina.

205 Fonts de Viladrau i rodalies