Font de l'Avet

Font que sols apareix referenciada al llibre d’en F. Tolosa, sense cap indicació d’on podria estar situada. L’avet (abies alba) té al Montseny la localització més meridional de la Península Iberica.

205 Fonts de Viladrau i rodalies