Font d'En Panella

Abril 2015
Abril 2015

La font d'en Panella apareix citada en el llibre del doctor Ariet “Topografía médica de Viladrau”, però no dóna cap idea de la seva situació, suposem que seria prop de Can Panella. Can Panella és un mas que està poc per sota del Turó de Mirambell, a una alçada que no dóna facilitats perquè hi hagués cap deu d’aigua.

 

Maig 2015
Maig 2015

Can Panella és una petita construcció de reduïdes dimensions del segle XIX, un casal de subsistència, donat que no donaria ni per tenir bestiar degut a la manca d’espai, tampoc no s’aprecia cap edifici auxiliar als voltants. Actualment està en estat ruïnós.

 

205 Fonts de Viladrau i rodalies