Font de Baix

Font que no hem trobat, diuen algunes bibliografies que situada per sota de Can Batllic.

205 Fonts de Viladrau i rodalies