Font de l'Andreu

Agost 2012
Agost 2012

Font que sols apareix referenciada al llibre d’en F. Tolosa. Sembla que estava situada prop de la carretera de Sant Marçal, on comença el camí cap a les mines de Sant Marçal i el Corral de Segalars. Era una font usada pels treballadors de les mines. Avui en dia el Corral de Segalars està abandonat i presenta un aspecte lamentable.

Abril 2014
Abril 2014

Les mines de Sant Marçal van ser una explotació de espat-fluor o fluorita (fluorur de calci) que van ser rendibles fins els anys 70-80. El derivat de fluor s’usa per la fabricació de productes químics, a la metal·lúrgia per la fabricació d’acer esmaltat, en joieria com a pedra ornamental i en medicina dental per preparats de fluor.

Maig 2014
Maig 2014

Entre les ruïnes de les antigues mines de Sant Marçal trobem restes de la caseta del generador de la llum, les tremuges, els rentadors que funcionaven amb aigua que encara raja a dojo, les trituradores, i algunes vagonetes i rails.

205 Fonts de Viladrau i rodalies