Font de la Collada Fosca

Misteriosa font que sols hem trobat especificada en el llibre d’en F.Tolosa, que situa aproximadament en el “comarc” de la Sala.

205 Fonts de Viladrau i rodalies