Font Canalís

Segons sembla estaria situada al Sot de Canalís, sot situat entre el Turó de la Tremoleda i Puigdot. No hem trobat cap documentació que acrediti la seva existència ni tan sols una posició aproximada.

205 Fonts de Viladrau i rodalies