Font del Camí de la Noguera

Coordenades aprox. de la font: 41°49'02"N - 2°23'25"E

Juliol 2012
Juliol 2012

La font rep el nom de la noguera que esta davant, però per no confondre-la amb la font ja existent propera al mas de La Noguera (a la zona de la Fullaca) l’hem batejat amb el nom de Camí de la Noguera.

Juliol 2012
Juliol 2012

Una altre font creada per en Xavier Burcet al 2012, tot just al peu del camí d’explotació forestal que va cap a la Font del Vell Castanyer. Actualment la fageda està acabada d’aclarir, i el sol entra a raudals fins al mateix broc. Esperem que quan els bosquerols vinguin a recollir la llenya, no espatllin la font.

Març 2013
Març 2013

La salamandra comuna és una espècie que es troba gairebé a tota l'Europa continental, com aquesta que varem observar a la Font del Camí de la Noguera. Les salamandres són animals de moviments lents, d'uns 20cm i 40gr. Mengen cucs de terra i petits insectes, són mes actives durant la foscor. Viuen en zones forestals fresques, llocs humits on creixen molses i falgueres, i a una temperatura ideal propera al 10°C.

Novembre 2016
Novembre 2016

Característiques minerals de l’aigua de la font del Camí de la Noguera: pH: 7,47; Conductivitat: 75 microS/cm.; Bicarbonat: 39,6 mg/l.; Clorur: 4,3 mg/l.; Sulfat: 2,4mg/l.; Nitrat: 1,2mg/l.; Duresa: 3,1T ºTH; Calci: 11,0mg/l.; Magnesi: 1,0mg/l.; Sodi: 3,3mg/l.; Potassi: 0,7mg/l.

Anàlisis portades a terme pel laboratori Prat de Torelló.

205 Fonts de Viladrau i rodalies